- פשוט מבשלת - http://mevashelet.com -

הדפסה מהבלוג

בבלוג אין לכל מתכון גרסא מיוחדת להדפסה, משום שאני לא יודעת כיצד לעשות זאת בצורה אוטומטית. כרגע, יש 2 אפשרויות להדפיס מהבלוג:
א. להעתיק את המתכון למעבד תמלילים (כגון WORD) או לפנקס הרשימות (notepad) ולהדפיס משם.
ב. אופציה נוספת:
לסמן את הטקסט שברצונכם להדפיס.

לבחור "הדפסה".

בתיבת הדו שיח שנפתחת, לבחור את האופציה "הקטע הנבחר" (או "selection").

כך יודפס הטקסט שבחרתם בלבד.